Seinätikkaat mökille: Valitse oikeat tikkaat kesäasuntoosi

Kun valitaan seinätikkaat mökille, on tärkeää huomioida sekä käytännöllisyys että turvallisuusnäkökohdat. Seinätikkaiden pituuden tulee olla riittävä, jotta niillä pääsee turvallisesti katon harjalle tai tarvittaessa paloturvallisuuden kannalta olennaisiin kohtiin.

Seinän materiaali vaikuttaa tikkaan kiinnitystapaan. Useimmat tikkaat soveltuvat kaikille ulkovuorausmateriaaleille, mutta asennustavan tulee olla valmistajan ohjeistuksen mukainen, jotta turvallisuus säilyy.

Tärkeimpiä valintakriteereitä ovat:

 • Tikkaiden materiaali: Säänkestävät ja kestävät, yleensä alumiinia tai terästä.
 • Tikkaiden pituus: Riippuen mökin korkeudesta, tulee päästä katon harjalle asti.
 • Jalkojen pituus: Jalkojen tulee olla sellaiset, että tikaspuola sijoittuu vähintään 20 cm etäisyydelle seinästä.
 • Käyttötarkoitus: Esimerkiksi katon huoltoa tai savupiipun nuohousta varten.

Valintaan vaikuttaa myös esteettinen näkökulma. Värin tulee sopia yhteen mökin ulkoasun kanssa, mutta myös erottua tarpeeksi turvallisuussyistä.

Valmistajan asennusohjeissa annetaan tietoa oikeista kiinnitystavoista ja seinäjalkojen asennusetäisyyksistä. On suositeltavaa käyttää ammattilaisten apua varsinkin, jos itse asentaminen tuntuu epävarmalta. Näin taataan seinätikkaiden luotettava käyttö ja turvallisuus.

Listaa ostoslistalle:

 • Seinätikkaat oikeassa pituudessa
 • Kiinnitystarvikkeet valmistajan ohjeistuksen mukaisesti
 • Tarvittaessa nousukisko tai selkäsuojus lisäturvaa varten

Seinätikkaiden asennus

Seinätikkaiden asennus mökille edellyttää huolellista valmistelua ja turvallisuustoimenpiteitä. Asennuksen onnistumisen kannalta tarvittavat työkalut ja tarvikkeet on syytä valita oikein, noudattaa turvallisuusohjeita ja seurata asennusprosessin vaiheita tarkasti.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

 • Porakone ja poranterät
 • Ruuvimeisselisarja
 • Vesivaaka
 • Mittanauha
 • Merkkauskynä
 • Seinätikkaat ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja ankkurit)

Turvallisuusohjeet

 • Tarkista seinäpinnan kantavuus ja materiaali.
 • Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kypärää ja turvakäsineitä.
 • Varmista, että tikkaiden ja seinän välinen etäisyys on turvallinen ja normien mukainen (vähintään 200 mm).

Asennusprosessi

 1. Mittaa ja merkitse tikkaiden asennuskorkeus seinälle.
 2. Poraa reiät kiinnityspisteisiin oikeaan syvyyteen seinämateriaalin mukaisesti.
 3. Kiinnitä seinätikkaat mukana seuraavilla tai erikseen hankituilla kiinnitystarvikkeilla.
 4. Tarkista tikkaiden vaakasuoruus ja varmista niiden tukevuus.

Seinätikkaiden materiaalivaihtoehdot

Seinätikkaita hankittaessa on tärkeää valita kulloiseenkin tarpeeseen sopivin materiaali. Materiaalivaihtoehtoihin vaikuttavat tekijät voivat olla käyttötarkoitus, sääolosuhteet sekä budjetti.

Yleisimmät materiaalit:

 • Teräs: Erittäin kestävä ja vankka vaihtoehto. Sinkitty teräs kestää hyvin ruostetta ja sopii siten Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin.
 • Alumiini: Kevyt ja helppo kantaa, mutta samalla lujaa tekoa. Alumiini ei ruostu, mikä pidentää seinätikkaiden käyttöikää.
 • Puutavara: Perinteinen materiaali, joka sulautuu luontevasti ympäristöönsä ja mökin rakennustyylivaihtoehtoihin. Puusseinätikkaat vaativat enemmän huoltoa verrattuna metalleihin.

Materiaalin valinnan merkitys:

 • Kestävyys: Metalliset vaihtoehdot, kuten alumiini ja teräs, kestävät paremmin mekaanista rasitusta ja sään aiheuttamaa kulumista.
 • Huollettavuus: Puu vaatii säänkestävää käsittelyä ja säännöllistä ylläpitoa. Metallit ovat huoltovapaita verrattuna puuhun.
 • Esteettisyys: Puusta valmistetut tikkaidat voivat olla sopivampi vaihtoehto, mikäli tavoitteena on luontoon sointuva ilme.

Kuluttajan olisi hyvä punnita seinätikkaan materiaalin valinnassa yksilöllisiä tarpeita, kuten käyttötiheyttä ja sijainnin vaatimuksia. Kaikkien materiaalien yhteisenä tavoitteena on turvallisuuden ja käytännöllisyyden takaaminen seinätikkaiden käytössä.

Seinätikkaiden turvallisuus

Mökillä seinätikkaiden turvallisuus varmistaa sekä kiipeilijän että ohikulkijan turvallisuuden. Turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota sekä tikkaiden käytössä että niiden huollossa ja tarkastuksessa.

Seinätikkaiden käyttö

Seinätikkaiden tulee olla tukevasti asennetut ja ne on sijoitettava niin, että ne mahdollistavat turvallisen pääsyn katolle. Käyttäjän on hyvä tarkistaa ennen jokaista nousua, etteivät tikkaat heilu tai vaikuta muutoin epävakailta. Lisäksi, on suositeltavaa käyttää turvavaljaita, mikäli tikkaiden käyttäminen tapahtuu yksin tai korkealla.

Huolto ja tarkastus

Säännöllinen huolto sekä tarkastus ovat olennaisia seinätikkaiden turvallisen käytön kannalta. Käyttäjien tulisi tarkistaa tikkaiden kunto vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksessa tulisi kiinnittää huomiota kiinnikkeiden, askelmien ja tikkaiden rakenteen kuntoon. Mahdolliset vauriot tai heikkoudet on korjattava välittömästi, jotta tikkaat säilyvät turvallisina käyttää.

Leave a Comment